-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof.Dr. Zeki Öngen

Kalp Hastalıkları Uzmanı

KALP KRİZİ TEDAVİSİ

Kalp krizi acil bir durumdur. Hastaneye yatmayı ve yoğun bakımı gerektirir. Sürekli EKG takibi hemen başlatılmalıdır, çünkü ölümcül ritim bozuklukları (aritmiler) kalp krizinin ilk bir kaç saatinde ölümün başlıca sebebidir.

Tedavinin amaçları kalp krizinin ilerlemesini durdurmak, kalp hasarını en az düzeyde tutmak, iyileşebilmesi için kalbin taleplerini azaltmak ve komplikasyonları önlemektir.

Eğer hasta ilk 12 saat içinde gelmiş ise tıkalı damarın açılması ile kalp kasının ölmesi önlenebilir. Bunun 2 yöntemi var: 1

•  Damardaki tıkanmadan sorumlu pıhtıyı eritmek (trombolitik tedavi),

•  Tıkalı bölgeyi balon+stent 2 ile açmak.

Aspirin 3 çiğnetilmesi önemlidir. Kanın sulanmasını sağlayan aspirin mutlaka verilir. Hatta şiddetli göğüs ağrısı olanların hastaneye giderken, zaman geçirmemek için mutlaka aspirin (300-500 mg tablet) çiğnemelerinde yarar vardır. Damardan verilebilen kan sulandırıcı ilaç olan heparin tedavisi de başlatılır.

Hastanede ilaçların ve sıvıların kontrollü bir şekilde verilebilmesi için intravenöz (damar içi) yol açılacaktır. Bazı görüntüleme cihazları gerekli olabilir. Sıvı durumunu yakından takip etmek için bir idrar sondası yerleştirilmesi gerekebilir.

Kandaki oksijen seviyesi normal olsa bile genelde oksijen verilir. Bu, dokular için hazır oksijen sağlar ve kalbin yükünü azaltır.

 

 

İletişim

Adres:  

Telefon:

 
Fax:  
Cep:  

Web:

 

E-Mail:

 

 

Obezite nedir?

Obezite yaş, boy, metabolizma hızı gibi faktörler göz önünde bulundurulacak olursa, vücudun fiziksel yapısına uymayacak ölçülerde aşırı derecede yağ depolanması sonucunda oluşur. Vücudumuzun ideal kilosunun % 20 yada daha fazla oranda artması sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olur.

Obezitenin Nedenleri

Genetik Faktörler: Araştırmalar vücutta aşırı yağ depolanmasının kişinin büyük ölçüde genetik yapısı ile ilgili olduğunu göstermiştir. Örneğin evlatlık alınan çocukların vücut ağırlıkları ile onları evlat edinen ailelerin vücut ağırlıkları arasında, ki bu aileler nasıl beslenmeleri gerektiğini bu çocuklara öğretmelerine rağmen hiçbir bağlantı yoktur. Ancak hiçbir zaman görmedikleri genetik ailelerinin vücut ağırlıkları ile % 80 oranında bir benzerlik vardır.

Ayrıca aynı geni taşıyan tek yumurta ikizlerinin vücut ağırlıkları ile farklı genleri taşıyan ayrı yumurta ikizlerinin ağırlıklarına oranla çok daha fazla bir benzerlik göstermektedir.

Tıpkı göz rengimizi, boyumuzu, metabolizmamızı belirleyen genler olduğu gibi vücut ağırlığımızı da belirleyen genlere sahibiz.

Prof.Dr. Zeki Öngen
 

 

İletişim Bilgileri

Gsm: 0537 573 33 11 - 0212 635 08 97 • Fax:212 635 08 40 •

Tüm Hakları suBRosa A.Ş' ye Aittir.