-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prof.Dr.Bülent Zülfikar

Çocuk Sağlığı - Hematoloji - Onkoloji

 

Videolar

ÇOCUK HEMATOLOJİSİ - ONKOLOJİSİ

 

Çocuk Hematolojisi/Onkolojisi Bilim Dalının uygulama alanı oldukça geniştir. Kalıtsal ve genetik nedenler, beslenme sorunları, farklı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar, çevresel kirlenme ve onun yol açtığı bağışıklık bozuklukları zemininde gelişen pek çok hastalık Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalının sorumluluk alanına girer. Nitekim, hematopoetik, hemostatik ve lenfatik sistemlerin, damar duvarı bozukluklarının tanısı, tedavisi, korunması ve araştırılması alanında uzmanlaşmış bir doktor olarak bilinen hematoloji uzmanının (hematolog), aynı anda hem klinik yönü, hem de laboratuar becerileri gelişmiş olmalı, ayrıca bu özelliklerini koruması için de yaşam boyu eğitim aktivitesini sürdürüyor olmalıdır.

 

Pek çok hastalığın kendi uzmanlık alanlarına girdiği hematologlar; (1) Temel kavram ve uygulamalarla tam olarak donanıp bu alanda Farkındalık özelliği taşımalıdırlar. (2) Hastalıkların epidemiyolojisi, fizyopatolojisi, tanısı, farklı tedavi yaklaşımları ve prognozları hakkında yenilenmiş son Bilgilerle donanmış olmalıdırlar. (3) Hastalığın herhangi bir aşamasında, hasta için en uygun ve gerekli tanı ve tedaviyi anlama, bilme ve becerilerini pratiğe yansıtma anlamına gelen tam Hâkimiyetleri olmalıdır. Alanına hâkim olmak; yeterli teknik bilgi sahibi olmak ve elde ettiği klinik ve laboratuar sonuçları tam olarak yorumlayabilir olmaktır. Ayrıca gerektiğinde o hastalığın özel laboratuar testlerini bilip istemek, hatta bağımsız olarak bunları yapabilmek de tam donanımlı usta bir hematoloğun en önemli özelliklerindendir.

 

Günümüzün Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Uzmanı;

•  Doğuştan veya sonradan ortaya çıkan kansızlıklar (demir eksikliği anemisi, herediter sferositoz, G6PD eksikliği, Fanconi anemisi, aplastik anemi.) ve hemoglobinopatiler (talasemi, orak hücreli anemi),

•  Doğuştan veya sonradan ortaya çıkan pıhtılaşma bozuklukları (hemofili, von Willebrand hastalığı, nadir faktör eksiklikler.), trombositopeniler, trombosit fonksiyon bozuklukları (Glanzman hastalığı, Bernard-Soulier hastalığı.), tromboz ve kalıtsal trombofili,

•  Kan kanserleri ((ALL, AML, kronik lösemiler, myelodisplastik sendrom.),

•  Lenf bezlerinin malin hastalıkları / kanserleri (lenfomalar, amiloidoz.),

•  Kemik iliği, periferik kök hücre ve kordon kanı transplantasyonu,

•  Kan bankacılığı, transfüzyon tıbbı,

•  Çocukluk çağı kanserleri üzerinde uzmanlaşmıştır.

Ayrıca;

•  Kemoterapi, immünoterapi, büyüme faktörleriyle tedavi, radyoterapi, gen tedavisi, antitrombotik tedavi bunlara bağlı olarak gelişebilecek sorunları bilmek, önleyebilmek ve tedavi edebilmek,

•  Tüm yan etkileri (tümör lizis sendromu, santral venöz kateter enfeksiyonları - tıkanıklıkları, bulantı, kusma, psikolojik sorunlar.) bilmek ve bu sorunları tedavi edebilmek,

•  Erken teşhis için her yaşta yapılması gereken taramaları ve incelemeleri (periferik kan yaymasını mikroskopta incelemek, kemik iliği örnekleri almak, lomber ponksiyon yaparak beyin-omurilik sıvısı örneği almak, laboratuar örneklerinin sonuçlarını değerlendirmek.) yapabilmek

•  Her türlü acil müdahale ve tedavileri yapmak (transfüzyon yapmak, parenteral beslenme düzenlemek, intratekal yolla - damar - kas - derialtı yollarıyla kemoterapi yapmak.)

•  Kromozomlar, gen yapısı ve moleküler biyolojide kullanılan yöntemler ve yapılan çalışmaların hastaların tedavisi ve izlenmesine uyarlamak,

•  Kök hücre toplama, aferez yapma, eritrosit-trombosit-plazma, pıhtılaşma faktörleri, intravenöz immünoglobulin, albumin transfüzyonu yapmak,

•  Kanıta dayalı ve etik araştırmalar yapmak,

•  Araştırma sonuçlarını makale olarak yayınlamak, konferans vermek ve bildiri sunmak,

•  Yeni araştırıcıların ve uzmanların yetişmesini sağlamak,

•  Sağlık otoritelerine gerektiğinde görüş vermek,

•  Konusuyla ilgili eğitim düzenlemelerinin, kredilendirme ve akreditasyon çalışmalarının içinde bulunmak,

•  Ulusal ve uluslararası kurullarda yer almak,

•  Ulusal ve uluslararası toplantı, seminer ve kongrelerin düzenleyicisi, başkanı, izleyicisi olmak konularında da yetkinlik taşımaktadır.

 

Pediatrik Hematoloji/Onkoloji uzmanına, hastalar yukarıdaki nedenlerle doğrudan baş vurabilecekleri gibi, başta çocuk sağlığı uzmanları olmak üzere, tıbbın diğer dallarındaki meslektaşlarının yönlendirmesiyle de ulaşabilmektedirler.

 

 

 

 

İletişim

Mua:

Hakkı Yeten Cad. Fulya Terrace Center-1 No:11 Kat:10 D:49/50
Fulya, Şişli - İSTANBUL

Telefon:

0212 215 61 61 - 62

Fax: 0212 215 61 63
Hastane: İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Pediatrik Hematoloji - Onkoloji
Bilim Dalı Fatih - İstanbul
Gsm: 0532 650 85 90

Web:

www.istanbulmedicare.com

E-Mail:

bzulfikar@superonline.com
 

Çocuk Sağlığı ve Çocuk Hastalıkları "Pediatri" HAKKINDA

 

Çocuk Sağlığı konusunda başta gelen çabam; insanımızın çocuklara bakışı ve çocuk sevgisi konusundaki geleneksel anlayışının evrensel anlayışla kaynaşması, bilime dayalı olarak güncelleşmesi ve korku yerine sevgi temelli olarak yeniden kurulması üzerinedir. Çocukların sadece annelerin değil, anne ve babaların ortak eseri olduğunu, babaların da çocuk yetiştirmenin her safhasında bulunarak sevgi ve mutluluklarına ortak olması içindir.

 

Çocuklarınızın sizden 3 önemli beklentisi olduğunu unutmayın.

•  Size güvenmek ister.

•  Sizin, onu yeterince sevdiğinize inanmak ve bilmek ister.

•  Kendisinin, sizin için değerli olduğunu ve bir değer ifade ettiğini bilmek ister.

Doğduğu günden itibaren hayatınızın merkezine çocuğu yerleştirerek yaşamak; hem onu, hem sizi, hem de yaşadığımız toplumu daha güvenli, daha huzurlu, daha mutlu ve daha üretken yapacaktır.

 

Kişilikli, özgüveni tam, sevgi, şefkat ve merhamet anlayışıyla dolu sağlıklı gelişen ve büyüyen çocuklar; sadece bizim değil, tüm insanlığın geleceği açısından son derece önem taşımaktadır. Bunun en uygun yeri de tabii ki aile ortamıdır.

 

Çocuk Hastalıkları konusunda önceliklerimiz ise, temizlik, iyi ve sağlıklı beslenme, zamanında ve düzenli uyku, eğitime ve öğrenmeye hizmet eden oyun ve eksersizler ve olmazsa olmazımız olan aşılardır. Gerek bebekler, gerekse çocuklar sürekli büyüyen bir vücuda sahiptirler. Bu nedenle çocukların beslenme gereksinimleri yetişkinlerden oldukça farklıdır. Her çocuğa yaşına uyan ayrı bir beslenme programı uygulanır. Öte yandan tüm bunlara rağmen yaşamın hastalıklarla karşılaşma alanı olduğunu unutmamalıyız. Tarama testleri, erken teşhis, erken ve çağdaş tedavi olanaklarını çocuklarımıza sunmak hem ailelerin, hem de meslektaşlarımızın diğer önceliğidir.

 

Prof. Dr. Bulent Zülfikar

 

Prof.Dr.Bülent Zülfikar

Çocuk Sağlığı - Hematoloji - Onkoloji

 

 

İletişim Bilgileri

Gsm: 0537 573 33 11 - 0212 635 08 97 • Fax:212 635 08 40 •

Tüm Hakları suBRosa A.Ş' ye Aittir.