-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anne ve Çocuk Sağlığı Hakkında Herşey

 

 

 

 

 

 

Bebek ve Çocuk Sağlığı İle İlgili Her Konuda Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen Sitemizi Tıklayınız.

www.hilalmocan.com

 

 

 


İletişim

H.M. Çocuk Sağlığı Kliniği
Adres:  
Tel:  
Faks:  
Web:  

 

Prof. Dr. Hilal MOCAN'ın ÖZGEÇMİŞİ

 

Denizli'de doğdu. Lise eğitimini Ankara Fen Lisesinde pekiyi derece ile tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. İngilizce hazırlık sınıfından imtihanla muaf olarak 1975 döneminde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Enstitüsünün açtığı sınavı birincilikle kazanarak bu dalda ihtisasa başladı. Temmuz 1979'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Dr. Hilal Mocan 26 Şubat 1981 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalına Öğretim görevlisi olarak atandı. Bu fakültede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalını kurdu ve geliştirdi.

 

7 Haziran 1982 tarihinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçentliğe yükseltildi. 20 Ekim 1983 tarihinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Üniversite Doçenti oldu.

 

Aralık 1984 tarihinde bilimsel araştırmalar ve klinik çalışmalar yapmak üzere İngiltere'ye (Glasgow) gitti. "General Medical Council" ve "Medical Defence Union"a kayıtlı olarak Glasgow University Royal Hospital for Sick Children Böbrek Ünitesinde iki yıl aktif doktorluk yaptı, tıp öğrencilerine ders verdi, çeşitli araştırma projeleri yürüttü. Yapmış olduğu çalışmalarda Karadeniz Üniversitesi Senatosunda TÜBİTAK teşvik ödülüne aday gösterildi. European Society for Pediatric Nephrology kuruluşuna uluslararası düzeyde aday gösterilerek bu kuruluşta ilk seçilmiş üye olarak Türkiye'yi temsil etme hakkını elde etti.

 

Dr. Hilal Mocan Eylül-Ekim 1988 ve 1989'da British Council Bursiyeri olarak iki kez daha İngiltere'ye giderek Royal Hospital for Sick Children Mikrobioloji Departmanında böbrek ünitesi ile bağlantılı olarak özellikle bakteriyel virulans faktörü üzerinde çalışmalarını sürdürdü.

 

Mart 1990'da Çocuklarda AIDS projesini oluşturmak üzere Tanzanya Afrika'ya gitmiş ve orada bilimsel çalışmalarda bulunmuştur. Bu çalışma Tanzanya-Norveç AIDS projesi tarafından özel olarak desteklenmiştir.Dr. Mocan Kasım, Aralık 1990'da Amerika Birleşik Devletleri Texas Tech University Medical School'da "Visiting Professor" olarak klinik çalışma ve bilimsel araştırmalarına devam etti.

 

Dr. Mocan 29.12.1988 tarihinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Profesörü oldu. 1987-1996 arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü. Bu süre içinde Pediatri Anabilim Dalı bünyesinde Aşı ve ORS merkezi, Pediatrik Allerji ve Göğüs Ünitesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Hemodializ ve CAPD ünitesinin kuruluşlarını yaptı. 1992-1996 arasında KTÜ Trabzon Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünü yürüttü. Bu okulun kurucu müdürüdür.

 

12 Aralık 1991'de Türkiye Milli Pediatri Derneği Trabzon Şubesini kuran Dr. Hilal MOCAN 4 yıl süreyle bu derneğin başkanlığını yürütmüş, 1994'te Trabzon'da 38. Milli Pediatri Kongresini düzenlemiş ve başkanlığını yapmıştır. Karadeniz Bölgesi Aşılama bilimsel danışmanlığını yürütmüştür.

 

Dr. Hilal MOCAN 1989-1998 arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Yurtdışı Yayınları Özendirme Ödül Kurulu Başkanlğını yürütmüştür. Dr. Mocan gerek KTÜ, gerek TÜBİTAK tarafından 1989'dan beri, yurtdışında yayınlanan bilimsel çalışmaları nedeniyle her yıl ödüllendirilmiştir. Dr. Hilal Mocan Mayıs 1994'de Sedat Simavi Vakfı Sağlık Bilimleri ödül jürisine seçilmiştir. Dr. Hilal Mocan Şubat 1997'de Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanlık sınav kademelerinde üstün başarı göstererek Çocuk Nefroloğu olmuştur. (Bu şekilde halen iki uzmanlığı mevcuttur).

 

Dokuz yıl süreyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürüten Dr. Hilal Mocan ayrıca Fakülte Satınalma Komisyonu Başkanlığını ve Dönem VI Koordinatörlüğü görevlerini de yürütmüştür. Halen üyesi olduğı kuruluşlar Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türkiye Çocuk Nefroloji Derneği. European Society for Pediatric Nephrology, (ESPN) International Pediatric Nephrology Association, (IPNA) Avrupa Diyaliz ve Transplantasyon Birliği (EDTA)'dır. Yurtdışında ve Türkiyede basılmış bir kitabı ve çeşitli kitaplarda yer almış kitap bölümleri ve 400'ün üstünde yurtdışı ve yurtiçinde basılmış makalesi bulunmaktadır.

 

Anne ve Çocuk Sağlığı Hakkında Herşey

 

 

İletişim Bilgileri

Gsm: 0537 573 33 11 - 0212 635 08 97 • Fax:212 635 08 40 •

Tüm Hakları suBRosa A.Ş' ye Aittir.