-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Kalp Kapak Ameliyatı

Uzman Doktorlarımız
Doç. Dr. Bahadır Dağdeviren Kalp ve Damar Cerrahisi Kızıltoprak
Prof. Dr. İlhan Sanisoğlu Kalp ve Damar Cerrahisi Şişli / İstanbul
Doç. Dr. Halil Türkoğlu Kalp ve Damar Cerrahisi Nişantaşı, İstanbul
Doç. Dr. Kenan Sönmez Kalp Hastalıkları Uzmanı Kızıltoprak, Kartal / İstanbul
Doç. Dr. L. Ertan Sağbaş Kalp ve Damar Cerrahisi Şişli / İstanbul
Prof. Dr. Atıf Akçevin Kalp ve Damar Cerrahisi Nişantaşı, İstanbul
Prof. Dr. Belhhan Akpınar Kalp ve Damar Cerrahisi Şişli / İstanbul
Prof. Dr. Emin Tireli Kalp ve Damar Cerrahisi Çapa / İstanbul
Prof. Dr. Kaya Süzer Göğüs ve Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Bahçelievler / İstanbul
Prof. Dr. Mustafa Özcan Kalp Hastalıkları Uzmanı Çapa / İstanbul
Prof. Dr. Yılmaz Nişancı Kalp Hastalıkları Uzmanı Nişantaşı, Cerrahpaşa / İstanbul
     

 

Kapak ameliyatlarında cerrah hastalıklı kapağa ulaşmak için kalbin içini açacağından, hastayı mutlaka kalp akciğer pompasına bağlayarak kalbi durdurmak zorundadır.

Bu ameliyatlarda cerrah hastalıklı kapağı, yapay bir kapak ile değiştirebileceği gibi mitral ve triküspid kapaklarda öncelikle tamir (plasti) yapmayı arzu eder.

Kapak ameliyatında temel prensip, normal fizyolojide mevcut olan tek yönlü akımı sağlamaktır.
Bu amaçla metal ve doku kapaklar kullanılmaktadır. Metal kapak taşıyan hastaların, pıhtılaşmayı önleyen, COUMADİN isimli ilacı ömür boyu kullanmaları gerekmektedir. Doku kapak taşıyan hastaların ise sadece 3 ay COUMADİN kullanması yeterli olmaktadır.

Metal kapaklar çok uzun süre dayanmasına rağmen doku  kapaklar 3 ila 10 yıl arasında bozularak değiştirilmeleri gerekebilir.

Hangi cins kapak kullanılması konusunda cerrahınız seçim yaparken yaşınızı, kadın hastalarda doğum yapma isteğini (coumadin kullanan hastaların gebe kalmasına izin verilmez) göz önüne alarak karar verecektir. Bu konuda cerrahınıza isteklerinizi belirtmekten çekinmeyiniz.

 

 

 

İletişim Bilgileri

Gsm: 0537 573 33 11 - 0212 635 08 97 • Fax:212 635 08 40 •

Tüm Hakları suBRosa A.Ş' ye Aittir.